Stel gerust uw vraag over brandpreventie.

Hulp nodig bij het vinden van de juiste brandblusser?

Doorloop onze keuzemodule en u weet direct welke blusser u nodig hebt:

Meest gestelde vragen over Retourneren
 1. 14 dagen bedenktijd
 2. Retourprocedure
 3. Kosten retourneren
 4. Modelformulier voor herroeping
14 dagen bedenktijd

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Preef (gevestigd op: Cremerplein 4, 2032 KJ Haarlem) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website (www.preef.nl/vragen/retourneren). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
De producten dienen -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking, met alle geleverde toebehoren en -indien aanwezig- voorzien van de originele verzegeling, te worden verstuurd. Als de producten toch beschadigd of gebruikt zijn, moeten wij een vergoeding in mindering brengen op het retourbedrag.

Retourprocedure

 1. Wij vragen u vriendelijk om de voorgenomen retourzending aan te melden bij klantenservice@preef.nl. Daarna hebt u nog eens 14 kalenderdagen om de bestelling te retourneren.
 2. Vermeld in deze e-mail de volgende gegevens:
  • Het ordernummer (liefst in het onderwerp van uw bericht)
  • Wat u wilt retourneren
  • Eventueel de reden van retour.
  • Of u het product wilt omruilen of geld retour.
 3. Als antwoord krijgt u een e-mail terug met een retournummer en instructies voor verzending.
 4. De retourartikelen dienen onbeschadigd te zijn en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking te zitten.
 5. Verpak de retourartikelen zorgvuldig en indien nodig in een doos om transportbeschadigingen tegen te gaan.
 6. Schrijf geen teksten en plak geen stickers op het product of de originele verpakking.
 7. De retourzending dient duidelijk het retournummer te vermelden. Liefst een geprint A4tje bij het pakket toevoegen.
 8. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Bewaar uw verzendbewijs.
 9. De termijn van 14 dagen start op het moment dat u het artikel terugstuurt, of aangeeft terug te gaan sturen. Indien wij binnen 14 dagen geen retourzending hebben ontvangen wachten wij met betalen of omruilen totdat u het artikel is ontvangen, of totdat u heeft aangetoond dat het artikel geretourneerd is.

Is uw artikel defect? Lees dan eerst Garantie & Defecten

Kosten retourneren

Retourzendingen dienen voldoende te worden gefrankeerd. Voor garantiezendingen dient de frankeerbon te worden meegezonden. Bij onvoldoende of niet gefrankeerde pakketten worden de verzendkosten ingehouden op het terug te storten bedrag.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan: Preef
Cremerplein 4
2032 KJ Haarlem
 
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 

— Naam/Namen consument(en) 

— Adres consument(en) 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

— Datum(*)