Hulp nodig bij het vinden van de juiste brandblusser?

Doorloop onze keuzemodule en u weet direct welke blusser u nodig hebt:

 • Veiligheidstrainingen
  Veiligheidstrainingen


  Brand op de werkvloer of binnen een bedrijf is altijd schrikken. Hoe kun je dit, voor zover mogelijk, voorkomen en hoe ga je met een panieksituatie om? Dat zijn natuurlijk ‘brandende’ vragen voor iedere werkgever. Brand is gevaarlijk, door verhitting en hevige rookvorming kunnen zelfs dodelijk slachtoffers vallen. Daarom is het belangrijk dat werknemers veilig en snel het bedrijfspand kunnen verlaten in geval van calamiteiten.

  Brandpreventie


  Er zijn verschillende maatregelen die de kans op brand minimaliseren binnen een bedrijf. Daarnaast zijn er een aantal aandachtspunten belangrijk om de kans op brand zo klein mogelijk te houden:
  • Er dienen voldoende rookmelders aanwezig zijn
  • De rookmelders moeten regelmatig gecontroleerd worden
  • Er dienen genoeg blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn
  • Er dienen veilige vluchtroutes te zijn
  • Er dienen te allen tijde genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn om bij calamiteiten in te grijpen en orde te scheppen
   

  Bedrijfshulpverlening


  Bedrijfshulpverlening is erg belangrijk en zelfs verplicht binnen elk bedrijf. Er moeten altijd een minimaal aantal BHV’ers aanwezig zijn in een bedrijf. Je kunt bedrijfshulpverlener worden door een veiligheidstraining te volgen. Tijdens deze training leer je om te gaan met noodsituaties zoals bijvoorbeeld brand. Je leert alarmeren en ontruimen, brandbestrijding en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Om goed in te spelen op noodsituaties is het belangrijk om veel te oefenen, hierom bestaat een training dan ook voornamelijk uit praktijk. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. De taak van een bedrijfshulpverlener is heel belangrijk bij calamiteiten. Wanneer er brand uitbreekt op de werkvloer is het de bedrijfshulpverlener die ervoor zorgt dat er alarm geslagen wordt en dat het gebouw ontruimd wordt. De bedrijfshulpverlener coördineert deze situatie tot de hulpdiensten aanwezig zijn.

  Richtlijnen brandveiligheid
  Uit onderzoek van Securitas blijkt dat een groot deel van de werknemers niet op de hoogte is van de richtlijnen voor brandveiligheid op de werkvloer. Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dit wel belangrijk te vinden, maar er is dus ook één derde die dit niet belangrijk vindt. Toch is het belangrijk dat werknemers op de hoogte zijn van de richtlijnen rondom de brandveiligheid en dat ze weten hoe ze moeten handelen bij brand. Een aantal punten waar binnen elk bedrijf op gelet zou moeten worden:

  • De nooddeuren moeten altijd vrij toegankelijk zijn
  • De vluchtroutes moeten door middel van noodverlichting altijd zichtbaar zijn
  • Er dient regelmatig een brandoefening uitgevoerd te worden
  • Op iedere verdieping dienen brandblussers aanwezig te zijn
  • Elke werknemer dient op de hoogte te zijn van het ontruimingsplan
  • Elke werknemer dient kennis te hebben van het gebruik van een brandblusser
       Foto en bijbehorende rechten komen van de website van G4S voor Veiligheids-trainingen