Hulp nodig bij het vinden van de juiste brandblusser?

Doorloop onze keuzemodule en u weet direct welke blusser u nodig hebt:

 • Kleine blusmiddelen blussen 90% van alle beginnende branden
  Kleine blusmiddelen blussen 90% van alle beginnende branden


  Volgens onderzoek, uitgevoerd door de VEBON, wordt jaarlijks maar liefst 90% van alle beginnende branden geblust door medewerkers zelf. Van de 100 ondernemers, hebben er 3 jaarlijks te maken met een bedrijfsbrand, al dan niet met desastreuze gevolgen.
  Conclusie die getrokken kan worden is dat kleine blusmiddelen die correct zijn onderhouden een groot verschil maken met het beperken van de schade door brand.

  Dat de inzet van draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels dus loont is wel aangetoond door dit onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op cijfers van de afgelopen jaren, daardoor kan gezegd worden dat het rendement van deze blusmiddelen zeer hoog is.

  Toch zijn er de nodige aandachtspunten v.w.b. de bereikbaarheid, zichtbaarheid en het onderhoud.
  Een brandveilig gebouw is natuurlijk meer dan alleen maar een aantal brandblussers en/of brandslanghaspel alleen. Een brand komt altijd onaangekondigd. Dus het personeel moet goed geïnstrueerd zijn, de kleine blusmiddelen dienen ten alle tijden gebruiksklaar te zijn. Daardoor is het periodieke  onderhoud van groot belang.

  Het verdient de voorkeur om de draagbare blusmiddelen en brandslanghaspels tussentijds meer aandacht te geven. Er moet worden beoogt deze altijd gebruiksklaar zijn. Daardoor kan er bij een beginnende brand snel en effectief worden geblust. Uiteraard mag duidelijk zijn dat veel schade, tijd en moeite daardoor kunnen worden bespaart.  

  Verantwoordelijkheid brandpreventie ligt bij de ondernemer
  Het huidige overheidsbeleid richt zich op lastenverlichting en vermindering van regeldruk. Gevolg hiervan is dat de verantwoordelijkheid voor brandpreventie zich meer richting de ondernemer verschuift. Veel ondernemers en/of gebruikers zijn zich hier nog niet voldoende van bewust. Brandweer Nederland heeft aangegeven dat wanneer het op het blussen van de brand aankomt, zij dit lang niet altijd meer effectief genoeg kunnen doen. In veel gevallen zijn ze simpel weg gewoon niet op tijd om dat te kunnen waarborgen. De focus ligt meer op het voorkomen van slachtoffers en de uitbreiding van de brand. Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit zijn zaken waarvan de brandweer van mening is dat dit de verantwoordelijkheid is van de ondernemer zelf.

  Het onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van de kleine blusmiddelen en brandslanghaspel zeer groot is. Er kan dus met relatief eenvoudige middelen de meeste branden zelf geblust worden. Dat is iets dat de ondernemers en de diverse brancheorganisaties zelf meer aandacht kunnen gaan geven. Zodat de trend doorgezet wordt.

  Bron: VEBON

   

  Download print versie